پایان دوران زورگویی ابرقدرت‌ها

پایان دوران زورگویی ابرقدرت‌ها
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: دوران زورگویی ابرقدرت‌ها تمام شده و افول آنان نمایان شده است.
منبع خبر : iribnews.ir