افتخار خادمی زائران رضوی برای خادمان عراقی

افتخار خادمی زائران رضوی برای خادمان عراقی
حدود ۱۰۰ موکب امسال در حریم رضوی به زائران بارگاه ثامن الحجج (ع) خدمات رسانی کردند.
منبع خبر : iribnews.ir