بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه ۴ تهران

بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه ۴ تهران


بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ تهران - ایسنا

بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ تهران - ایسنا

۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ به بهرهبرداری رسید - خبرگزاری تسنیم

۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ به بهرهبرداری رسید - خبرگزاری تسنیم
بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ تهران - ایسنا

بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه ۴ تهران - صاحبخبر

بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه ۴ تهران - صاحبخبر
www.isna.ir › اجتماعی › جامعه، شهری

بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴/انعقاد قرارداد ۱۰۱۷میلیارد ...

بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴/انعقاد قرارداد ۱۰۱۷میلیارد ...
شهردار منطقه ۴ ادامه داد: یکی از بیشترین بودجههای عمرانی در سطح مناطق ۲۲ گانه تهران با حمایت شورا و شهردار تهران برای منطقه ۴ پیش بینی شده است.

بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ تهران - ایسنا

بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ تهران - ایسنا
۸ پروژه عمرانی در منطقه ۴ به بهرهبرداری رسید - خبرگزاری تسنیم

بهره برداری از 8 پروژه عمرانی در منطقه 4/انعقاد قرارداد 1017میلیارد تومانی

بهره برداری از 8 پروژه عمرانی در منطقه 4/انعقاد قرارداد 1017میلیارد تومانی
www.tasnimnews.com › اجتماعی › تهران

8 پروژه عمرانی در منطقه 4 افتتاح شد - همشهری

8 پروژه عمرانی در منطقه 4 افتتاح شد - همشهری
شهردار منطقه ۴ از بهرهبرداری از ۸ پروژه عمرانی در این منطقه خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه ۲۵۰ میلیون تومان از محل منابع ...

بهره برداری از ۸ پروژه عمرانی در تهران | از احداث چمن مصنوعی تا دیوار ...

بهره برداری از ۸ پروژه عمرانی در تهران | از احداث چمن مصنوعی تا دیوار ...
بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه ۴ تهران - صاحبخبر

۹ پروژه شاخص عمرانی در منطقه ۴ تهران به بهرهبرداری میرسد

۹ پروژه شاخص عمرانی در منطقه ۴ تهران به بهرهبرداری میرسد
sahebkhabar.ir › news › بهره-برداری-از-چند-طرح-عمران...
منبع خبر : iribnews.ir