صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وجود صنعتگران توانمند و پیشکسوت کردستانی را افتخار جامعه ایران اسلامی دانست.

صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند

صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند

صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند - فصل تجارت

صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند - فصل تجارت
صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند

برپایی ۱۵ غرفه صنایعدستی کردستان در نمایشگاه بینالمللی تهران

برپایی ۱۵ غرفه صنایعدستی کردستان در نمایشگاه بینالمللی تهران
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وجود صنعتگران توانمند و پیشکسوت کردستانی را افتخار جامعه ایران ...

همبستگی ملی ایران، امروز به منصه ظهور میرسد | خبرگزاری ایلنا

همبستگی ملی ایران، امروز به منصه ظهور میرسد | خبرگزاری ایلنا
صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند - فصل تجارت

دستآفرینهای هنر ایرانی در خانه کرد سنندج به نمایش گذاشته شد ...

دستآفرینهای هنر ایرانی در خانه کرد سنندج به نمایش گذاشته شد ...
www.fasletejarat.ir › News › صنعتگران-کردستانی-ا...

دفاع مقدس سرآغاز افتخار آفرینی نظام جمهوری اسلامی ایران است - باشگاه ...

دفاع مقدس سرآغاز افتخار آفرینی نظام جمهوری اسلامی ایران است - باشگاه ...
فصل تجارت - قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وجود صنعتگران توانمند و پیشکسوت کردستانی را افتخار ...

کردستان؛ مهد صنایع دستی ایران - اتحاد خبر

کردستان؛ مهد صنایع دستی ایران - اتحاد خبر
برپایی ۱۵ غرفه صنایعدستی کردستان در نمایشگاه بینالمللی تهران

انتخاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان بانوی برگزیده ...

انتخاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان بانوی برگزیده ...
www.mojnews.com › استانها › کردستان

صنعتگران، افتخار جامعه ایران - ایرنا | خبر فارسی

صنعتگران، افتخار جامعه ایران - ایرنا | خبر فارسی
... محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، صنعتگران کردستانی با حضور در این رویداد فرهنگی، تولیدات خود را در ۱۵ غرفه به نمایش می گذارند.
منبع خبر : yjc.news