مسابقات فرهنگی هنری «سردار دلها» در کردستان برگزار می‌شودمسابقات فرهنگی ـ هنری
منبع خبر : yjc.news