وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند

وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند


وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - خبرگزاری صدا و سیما

وزیر کشور: ۷۰ درصد از داوطلبان بین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - ایسکانیوز

وزیر کشور: ۷۰ درصد از داوطلبان بین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - ایسکانیوز
وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - خبرگزاری صدا و سیما

وزیر کشور:حدود ۱۵ هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت ...

وزیر کشور:حدود ۱۵ هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت ...
www.iribnews.ir › سیاسی › انتخابات

وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: ۷۰ درصد داوطلبان مجلس ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - خبرگزاری صدا و سیما
وزیر کشور گفت: از ۱۵ هزار نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۷۰ درصدشان بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

وزیر کشور: ۱۵ هزار نفر برای کسب کرسی نمایندگی مجلس رقابت میکنند

وزیر کشور: ۱۵ هزار نفر برای کسب کرسی نمایندگی مجلس رقابت میکنند
وزیر کشور: ۷۰ درصد از داوطلبان بین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند - ایسکانیوز

وزیر کشور: ۳.۵ میلیون رای اولی داریم/ داوطلبان تا ۲۵ بهمن میتوانند حوزه ...

وزیر کشور: ۳.۵ میلیون رای اولی داریم/ داوطلبان تا ۲۵ بهمن میتوانند حوزه ...
www.iscanews.ir › سیاست

وحیدی: 70 درصد داوطلبان مجلس 30 تا 50 ساله هستند - خبر فارسی

وحیدی: 70 درصد داوطلبان مجلس 30 تا 50 ساله هستند - خبر فارسی
وزیر کشور گفت: با تایید شورای نگهبان حدود ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کرد. ۷۰ درصد از داوطلبان بین ...

وزیر کشور: داوطلبان تا 25 بهمن امکان جابجایی حوزه انتخابیه خود را دارند

وزیر کشور: داوطلبان تا 25 بهمن امکان جابجایی حوزه انتخابیه خود را دارند
وزیر کشور:حدود ۱۵ هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت ...

حضور مردم در ۲۲ بهمن ۲۰ درصد افزایش داشت - ایلنا

حضور مردم در ۲۲ بهمن ۲۰ درصد افزایش داشت - ایلنا
www.moi.ir › news › وزیر-کشور-حدود-۱۵-هزار-نفر-د...
منبع خبر : iribnews.ir