گذرگاه‌های عرضی عابران پیاده منطقه ۹ ایمن سازی شد

گذرگاه‌های عرضی عابران پیاده منطقه ۹ ایمن سازی شد

شهردار منطقه ۹ از ایمن سازی و آشکار سازی گذرگاه‌های عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت به منظور پیشگیری از وقوع تصادفات وسایل نقلیه با عابران پیاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد رحیم مرتضوی گفت: با توجه به اهمیت تامین ایمنی عبور و مرور در معابر غربی تهران، نسبت به اصلاح هندسی برای تامین دید مناسب رانندگان خودرو‌های عبوری در مقاطع عرضی اقدام شد.

وی افزود: همچنین با نصب کفپوش بتنی رنگی، رنگ آمیزی جداول رفیوژ میانی و جزایر ترافیکی در جاپناه‌های عابر پیاده آشکارسازی گذرگاه‌های منطقه ۹ انجام شد.

شهردار منطقه ۹ یادآور شد: در قالب طرح مذکور و با اجرای سرعتکاه آسفالتی قبل از گذرگاه‌های عابر پیاده در ۱۰ معبر شریانی درجه یک به منظور تقلیل سرعت خودرو‌های عبوری در ضلع شمال و جنوب خیابان آزادی و ضلع شمال و جنوب رینگ داخلی میدان آزادی و ۶ مقطع عرضی در بلوار استاد معین آرام سازی ترافیکی شد.ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - خبرگزاری مهر

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - خبرگزاری مهر
ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹
www.mehrnews.com › news › ایمن-سازی-گذرگاه-های-ع...

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - خبرگزاری سلامت طبنا

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - خبرگزاری سلامت طبنا
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: همچنین با نصب کفپوش بتنی رنگی، رنگ آمیزی جداول رفیوژ میانی آشکارسازی گذرگاههای منطقه ۹ انجام شد. وی اظهار کرد: در ...

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت - مهر

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در معابر غربی پایتخت - مهر
ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - خبرگزاری مهر

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - مهر

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - مهر
www.mehrnews.com › news › ایمن-سازی-گذرگاه-های-ع...

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - روزنامه اصفهان امروز

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - روزنامه اصفهان امروز
شهردار منطقه ۹ از ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در غرب پایتخت به منظور پیشگیری از وقوع تصادف وسایل نقلیه با عابران پیاده خبر داد.

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه 9 - پیام فارس

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه 9 - پیام فارس
ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - توانا نیوز

ایمنسازی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در منطقه ۹ - توانا نیوز
shahr.ir › news › ایمن-سازی-گذرگاه-های-عرضی-عابر-پ...
منبع خبر : iribnews.ir