بازدیدفرمانده قرارگاه مرکزی اربعین از بیمارستان صحرایی نیروی هوایی

بازدیدفرمانده قرارگاه مرکزی اربعین از بیمارستان صحرایی نیروی هوایی
امیر سرتیپ محمودی با حضور در مرز زمینی مهران از روند خدمات رسانی در موکب و بیمارستان ۳۳ تخته خواب نیروی هوایی بازدید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir