تیراندازی شناور‌های صهیونیستی به سوی ماهیگیران فلسطینی

تیراندازی شناور‌های صهیونیستی به سوی ماهیگیران فلسطینی
شناور‌های رژیم صهیونیستی به سوی قایق‌های ماهیگیران فلسطینی در ساحل شمال نوار غزه تیراندازی کرد.
منبع خبر : yjc.news