دانشمندان هم توصیه می کنند‌ ، سحر خیز باش تا کامروا شی

دانشمندان هم توصیه می کنند‌ ، سحر خیز باش تا کامروا شی
افراد سحرخیز به خصوص در سنین بالا در طول روزپر انرژی تر هستند و از نظر ذهنی قوی و تیزتر هستند.
منبع خبر : iribnews.ir