خودکفایی در محصولات اساسی در گروی اجرای الگوی کشت

خودکفایی در محصولات اساسی در گروی اجرای الگوی کشت
تولید محصولات اساسی با اصلاح و اجرای الگوی کشت به جای کشت محصولات جالیزی، راه رسیدن به خودکفایی است.
منبع خبر : iribnews.ir