اتهامات آلبانی به ایران درباره حملات سایبری مردود است

اتهامات آلبانی به ایران درباره حملات سایبری مردود است
مرکز ملی فضای مجازی با رد اتهامات آلبانی، آمادگی ایران را برای هماهنگی اعزام هیئت فنی جهت بررسی موضوع میان گروه‌های واکنش به حوادث سایبری اعلام کرد.
منبع خبر : iribnews.ir