استقبال مردمی از رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد

استقبال مردمی از رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد
جمعی از مردم با حضور خودجوش در فرودگاه مهرآباد از ئیس جمهور استقبال کردند
منبع خبر : iribnews.ir