هموطنان موقتا و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند

هموطنان موقتا و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ناآرامی‌های اخیر عراق گفت: هموطنان موقتا و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند.
منبع خبر : iribnews.ir