استقرار گروه‌های جدید دادگاه کیفری در شرق اوکراین

استقرار گروه‌های جدید دادگاه کیفری در شرق اوکراین
دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی از تصمیم خود برای استقرار گروه‌های جدید در شرق اوکراین خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir