ماموریت اصلی گشت‌های ویژه انتظامی برخورد با جرایم خشن است

ماموریت اصلی گشت‌های ویژه انتظامی برخورد با جرایم خشن است
سردار رضایی با بیان اینکه ماموریت اصلی گشت‌های ویژه انتظامی برخورد با جرایم خشن است، گفت: گشت‌های ویژه مثل عقاب بر سر مجرمان خراب شوند.
منبع خبر : iribnews.ir