برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان بهداشتی و درمانی در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه

برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان بهداشتی و درمانی در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: اعتقاد ویژه وزیر و مجموعه وزارت بهداشت، امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی نیرو‌های بهداشتی و درمانی است و ساماندهی مشاغل در دستور کار وزارت بهداشت است.
منبع خبر : iribnews.ir