دستاورد‌های ایران در سازمان شانگهای

دستاورد‌های ایران در سازمان شانگهای
برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور «علیرضا پیمان پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت پخش شد. این برنامه به موضوع بررسی دستاورد‌های ایران در سازمان شانگهای اختصاص داشت.
منبع خبر : iribnews.ir