عربستان پنج شنبه را اول ماه ذی الحجه اعلام کرد

عربستان پنج شنبه را اول ماه ذی الحجه اعلام کرد
دیوان عالی عربستان سعودی روز پنجشنبه را اول ماه ذی الحجه اعلام کرد.
منبع خبر : iribnews.ir