شهرداری ها نیازهای دانش بنیان خود را احصا کنند

شهرداری ها نیازهای دانش بنیان خود را احصا کنند
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس از شهرداران استان فارس خواست تا نیازهای دانش بنیان خود را احصا کنند.
منبع خبر : yjc.news