مشکلاتی که تمرکز کارخانه نوآوری شیراز را از بین برده است

مشکلاتی که تمرکز کارخانه نوآوری شیراز را از بین برده است
مدیرعامل کارخانه نوآوری شیراز ازعدم تعامل با این مجموعه خبرداد و گفت: کارخانجات مخابراتی ایران که فضایی در اختیار کارخانه نوآوری قرار داده باید در فضای تعاملی، همکاری بهتری داشته باشد.
منبع خبر : yjc.news