رهاسازی آب از سد مخزنی جره رامهرمز

رهاسازی آب از سد مخزنی جره رامهرمز
عملیات سه روزه رهاسازی آب از سد مخزنی جره در رامهرمز آغاز شده است.
منبع خبر : iribnews.ir