احتمال تاثیرگذاری تکلم ربات‌ها بر اعتماد انسان‌ها

احتمال تاثیرگذاری تکلم ربات‌ها بر اعتماد انسان‌ها
پژوهش‌های جدید دانشمندان علم رباتیک نشان می‌دهد که توانایی صحبت‌کردن ربات‌های انسان‌نما باعث می‌شود انسان‌ها بیشتر به آن‌ها اعتماد کنند.
منبع خبر : yjc.news