مقررات استخراج رمزارزها بازنگری شود

مقررات استخراج رمزارزها بازنگری شود
رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع رمزارزها و اهمیت ساماندهی آن، گفت: ضرورت دارد با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، مقررات استخراج رمزارزها بازنگری شود.
منبع خبر : mehrnews.com