عملیات مقاومتی در قدس؛ یک صهیونیست زخمی شد

عملیات مقاومتی در قدس؛ یک صهیونیست زخمی شد
عملیات مقاومتی در قدس به زخمی شدن یک صهیونیست شهرک نشین در مناطق اشغالی منجر شد.
منبع خبر : mehrnews.com