افتتاح نخستین کارخانه تولید پمپ‌های مصنوعی درون‌چاهی

افتتاح نخستین کارخانه تولید پمپ‌های مصنوعی درون‌چاهی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افتتاح نخستین کارخانه تولید پمپ‌های مصنوعی درون‌چاهی، گفت: حمایت شرکت ملی نفت از شرکت‌های فناور و سازندگان داخلی با قدرت ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir