مقاومت فلسطین با چه سلاحی به گنبد آهنین حمله کرد؟

مقاومت فلسطین با چه سلاحی به گنبد آهنین حمله کرد؟
شبکه المیادین عملیات موفقیت آمیز رزمندگان «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین به سامانه گنبد آهنین را منتشر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir