افزایش هزینه درمان سالمندان با شیوع کرونا

افزایش هزینه درمان سالمندان با شیوع کرونا
هزینه درمان سالمندان پیش از شیوع ویروس کرونا ماهانه برای هر نفر ۶۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
منبع خبر : yjc.ir