کاراته قونیه؛ نیکو همت هم دستش از مدال برنز کوتاه ماند

کاراته قونیه؛ نیکو همت هم دستش از مدال برنز کوتاه ماند
ملی پوش وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم کاراته ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی دستش از مدال برنز کوتاه ماند.
منبع خبر : iribnews.ir