همکاری ایران و ازبکستان زمینه ساز توسعه تجارت با منطقه اسیای مرکزی

همکاری ایران و ازبکستان زمینه ساز توسعه تجارت با منطقه اسیای مرکزی
معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت :​ توسعه همکاری‌های اقتصادی با ازبکستان، منطقه آسیای مرکزی را به سمت تجارت و همکاری‌های اقتصادی با ایران سوق می دهد
منبع خبر : iribnews.ir