اتفاقی عجیب پس از افزایش قیمت سوخت در امارات؛ رها کردن خودروها در خیابان!

اتفاقی عجیب پس از افزایش قیمت سوخت در امارات؛ رها کردن خودروها در خیابان!
قیمت سوخت در امارات به قدری افزایش یافته که مردم این کشور ماشین‌ها را در خیابان رها میکنند.
منبع خبر : iribnews.ir