مستندی از اینترنشنال

ایران اینترنشنال رسانه ای با سناریوی شبیه بی بی سی فارسی ، در سال 96 تاسیس شد که مخاطب آن جوانان هستند.
منبع خبر : iribnews.ir