آمریکا: به دنبال تکمیل پدافند کشور‌های خاورمیانه در برابر ایران هستیم

آمریکا: به دنبال تکمیل پدافند کشور‌های خاورمیانه در برابر ایران هستیم
کاخ سفید از تلاش برای تکمیل پدافند هوایی کشور‌های خاورمیانه در برابر ایران خبر داد.
منبع خبر : yjc.news