افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در سه سال آینده

افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در سه سال آینده
معاون برنامه ریزی برق حرارتی وزارت نیرو گفت: از یک سال قبل یک برنامه ۳۵ هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در طول چهار سال تدارک دیده شده است.
منبع خبر : iribnews.ir