موافقت با راه اندازی دستیاری رشته بیماری‌های عفونی و گرمسیری در کردستان

موافقت با راه اندازی دستیاری رشته بیماری‌های عفونی و گرمسیری در کردستان
با ابلاغ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با راه اندازی دستیاری رشته بیماری‌های عفونی و گرمسیری در بیمارستان توحید سنندج موافقت شد.
منبع خبر : yjc.news