عملکرد ۲ برابری وزارت صمت در اجرایی کردن دولت هوشمند

عملکرد ۲ برابری وزارت صمت در اجرایی کردن دولت هوشمند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای سال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.
منبع خبر : iribnews.ir