سیاست مذاکراتی اروپا فرصت سوزی است

سیاست مذاکراتی اروپا فرصت سوزی است
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، سیاست مذاکراتی اروپا و عدم تلاش جدی برای لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا را فرصت سوزی خواند.
منبع خبر : iribnews.ir