سوئیس قراردادی را برای خرید ۳۶ فروند اف‌ ۳۵ امضا کرد

سوئیس قراردادی را برای خرید ۳۶ فروند اف‌ ۳۵ امضا کرد
بر اساس این قرارداد، تحویل جنگنده‌های اف ۳۵ آمریکایی ساخت شرکت لاکهید-مارتین قرار است از سال ۲۰۲۷ آغاز شود و در سال ۲۰۳۰ پایان یابد.
منبع خبر : iribnews.ir