تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود

تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پی فضا سازی‌های رسانه‌ای مبنی بر افزایش قیمت تعرفه اینترنت از سوی نمایندگان مجلس، گفت: تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir