بررسی صلاحیت زاهدی وفا در دستور کار مجلس

بررسی صلاحیت زاهدی وفا در دستور کار مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir