بررسی عملکرد بیمه و امداد و راهنمایی زائران اربعین توسط بازرسی ستاد نجف

بررسی عملکرد بیمه و امداد و راهنمایی زائران اربعین توسط بازرسی ستاد نجف
با حضور میدانی کارشناسان بازرسی ستاد اربعین سازمان حج و زیارت در نجف اشرف، عملکرد بیمه و خدمات امداد و راهنمایی به زائران اربعین، بررسی شد.
منبع خبر : iribnews.ir