تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان در دولت

تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان در دولت
در جلسه هیئت دولت برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تصویب شد.
منبع خبر : iribnews.ir