هشدار ایران درباره احتمال ظهور گروه‌های تروریستی در افغانستان

هشدار ایران درباره احتمال ظهور گروه‌های تروریستی در افغانستان
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل، تروریسم و ظهور گروه‌های تروریستی را یک تهدید جدی منطقه و جامعه بین المللی دانست.
منبع خبر : iribnews.ir