آینده سازان شطرنج ایران غایبان بزرگ جهان

آینده سازان شطرنج ایران غایبان بزرگ جهان
غیبت شطرنج بازان ایران در مسابقات جهانی رده‌های سنی رومانی، خبری بود که این روز‌ها شطرنج کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
منبع خبر : iribnews.ir