آخرین وضعیت اتصال وزارت جهاد کشاورزی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

آخرین وضعیت اتصال وزارت جهاد کشاورزی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند، وزارت جهادکشاورزی پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی و به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است. اما تعدادی از سامانه‌ها در پنجره واحد دولت خدمات دهی دارند.
منبع خبر : iribnews.ir