تشدید بحران انرژی در اروپا

تشدید بحران انرژی در اروپا
بعد از وقوع سه انفجار در خطوط لوله نورد استریم به عنوان شریان اصلی انتقال گاز از روسیه به اروپا، گارد ساحلی سوئد چهارمین انفجار را هم گزارش داد.
منبع خبر : iribnews.ir