تشدید نظارت‌های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان بربازار

تشدید نظارت‌های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان بربازار
مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه از تشدید نظارت‌های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان بربازار خبر داد.
منبع خبر : yjc.news