اخبار کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد

اخبار کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
در این بسته بیننده خبرهای کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد هستید.
منبع خبر : iribnews.ir