هشدار قرمز درباره احتمال خشک شدن بزرگترین دریاچه چین

هشدار قرمز درباره احتمال خشک شدن بزرگترین دریاچه چین
مقامات چینی، روز شنبه برای نخستین بار درباره خشک شدن احتمالی دریاچه پویانگ در مرکز این کشور، پیام هشدار صادر کردند.
منبع خبر : iribnews.ir