تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها
آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک به تصویب رسید.
منبع خبر : iribnews.ir